Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم هادیان

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


توی متن اشاره کردید به خیال پردازی که میتواند جزء داشته های هر فرد باشد. راستش رو بخوایند نمی دونستم رویا بافی و خیال پردازی هم میتونه استعداد باشه باید اعتراف کنم که من در این زمینه بسیار مستعد هستم چون روزی رو به یاد ندارم که غرق در رویاها و خیال پردازی هام نشده باشم اونم به مدت زیاد حتی بعضی مواقع چند ساعت، که البته اخیرا تلاش کرده ام از مدت زمان ان کم کنم اما نتونستم حذفش کنم و از اینکه میبینم میتونه اینم برا خودش یه داشته حساب بشه خوشحالم.

از داشته های دیگه ای که به نظرم میاد داشته باشم میتونم به همذات پنداری با دیگران نام ببرم  واینکه  از چهره آنها در خیلی از مواقع پی به حالات درونشان میبرم تا قبل از مطالعه ی درس استعدادیابی زیاد به این استعدادم آگاه نبودم ولی حالا بعد از آشنایی با این استعداد متوجه شدم که  با پرورش این استعداد میتوانم کمک زیادی به کار مورد علاقه ام یعنی نمایش بکنم چون من هر چه از احساسات انسانی بیشتر و بهتر بدانم میتوانم  در مفید بودن  و اثرگذاری بیشتر موفقتر باشم.