Menu
نویسنده مطلب : منیره امینی

مطلب مورد بحث:

بازاریابی مستقیم - معرفی مفاهیم


ما برای فروش راه حل نرم‌افزاری مان -که شامل یک پکیج نرم‌افزاری جهت کنترل ساختمان های هوشمند است- یک نسخه از این محصول را به صورت رایگان در اختیار شرکت هایی که از قبل می‌شناسیم و با آن ها کار کرده ایم قرار میدهیم و به آن ها امتیاز پشتیبانی حضوری از پروژه شان را اعطا میکنیم. به دلیل اینکه این شرکت ها، شرکت های سرآمد در صنعت هوشمندسازی ساختمان در کشور هستند و بهترین پروژه ها را انجام می‌دهند، ما با این اقدام میتوانیم نیازمندی های پروژه های سرآمد در کشور را برآورد کنیم و در نسخه‌های بعدی نرم‌افزار امکانات موردنیاز را اضافه نماییم. با تکرار این سیکل نرم‌افزار ما روز به روز از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود.