Menu
نویسنده مطلب : kiana.ma

مطلب مورد بحث:

قانون مورفی چیست؟ | قوانین مورفی چه چیزی را به ما می‌آموزند؟


سلام. قدیم تر ها فکر می کردم که زنگ خوردن تلفن سر میز ناهار به قانون مورفی برگرده، همیشه برام عجیب بود که چرا شخصی که به ندرت و سالی یک بار با تو تماس می گیرید باید دقیقا سر غذا زنگ بزند؛ آن هم دقیقا وقتی که دهنت پر است و نمی تونی صحبت کنی! اما یکبار که تعداد ناهار هایی که همراه با زنگ خوردن تلفن بودن رو در یک بازه ی زمانی شمردم، تعداد به قدری کم بود که فکر کردم نمی شود به قانون مورفی ارتباطش داد!