Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

شهود چیست؟ آیا تفکر شهودی و تصمیم شهودی مهارت محسوب می‌شوند؟


قسمت اول: وقتی یک گزارش به دست من میرسه تشخیص اینکه این گزارش چقدر قابل استناده و چه زمانی صرف نوشتن آن شده برای من کارآسونیه، تو مدتی که در واحد EPC یک شرکت به کار تهیه مدارک مهندسی مشغول بودم با نوشتن و دیدن انواع گزارش ها، الگوهای مختلفی در ذهنم ایجاد شده و با صرف زمان کمی میتونم در مورد اون گزارش تصمیم بگیرم

قسمت دوم: در مورد رفتار آدم ها در محیط کسب و کار و چگونگی برخورد با آن

راه ها ی بهبود این مهارت؟ دقیق تر شدن در مورد آدم ها و شناخت خصوصیات رفتاری شون، در نظر گرفتن روند یک اتفاق به جای دیدن فقط یک رویداد، آشنایی کامل با جو و شرایط حاکم بر محیط کار، شناخت خطاهای ذهنی به هنگام تصمیم گیری