Menu
نویسنده مطلب : روح الله یعسوبی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


۱. وقتی مبگویند این برنامه آموزشی کاربردی نبود منظور این است که علاقه ای در فرد برای کاربردی کردن آن آموزه ها بوجود نیامده و یا راهها و گام های مرتبط با به کار بردن آموزه ها را نیاموخته است.

۲. معلمی که میخواهد آموزشش کاربردی باشد میبایست با دادن تمرین های مشخص و گام های مرحله ای، و دادن بازخورد، یا یاد دادن شیوه گرفتن بازخورد توسط خود دانشجو درس را کاربردی کند. از طرفی فهمیدن دلیل کاربردی کردن آن درس و ایجاد انگیزه و تاثیر کاربردی کردن در زندگی شخص میتواند مفید باشد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟