Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

انسانها و نکته ای در کاربرد هوش مصنوعی


به نظر من هوشمند شدن ماشینها خدمات ارزنده ای به انسانها کرده و خواهد کرد و هیچ جای نگرانی نیست. سرعت رشد تکنولوژی به دلیل هوشمند شدن ماشینها است و عملا لازم است بسیاری از امور را به ماشینهای هوشمند سپرد و از آنها تبعیت کرد. هوش ماشینها جدا از هوش انسان نیست و انسان و ماشین در یک همکاری بسیار زیبا در حال رشد و توسعه هستند و محصول آن برای انسانها رفاه و آسایش است.