Menu
نویسنده مطلب : آرش علیزاده عادل

مطلب مورد بحث:

مهارت گزارش نویسی شامل چه چیزهایی است؟


به نظر من یک عنصر اصلی که می تواند به یک گزارش برچسب هایی نظیر “باارزش” ، “تاثیرگذار” ، “کمک کننده به تصمیم گیری” و “حافظه سازمان” را بچسباند، صداقت در گزارش نویسی است. به نظر من اگر گزارشی می نویسیم، در اوج صداقت و شفافیت باشد و واقعیت را برای مخاطب منعکس کند و اگر که حس می کنیم خوانا نیست یا محتویات با ارزشی ندارد یا پراکنده است و متمرکز نیست یا تهیه گزارش در حد توانایی ما نیست و … به جای ارایه آن گزارش ناکارآمد دلیل ناکارآمدی را با صداقت و شجاعت به مدیر خود اعلام کنیم و از او بخواهیم که اقدامات لازم را انجام دهد.

یکی نمونه از دروغ هایی که در گزارشات لحاظ می شود که در نهایت باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیر برای سازمان ها می شود:

وقتی نتیجه تحلیل اطلاعات تلخ است و ممکن است باعث ناراحتی مدیران، بازخواست شدن همکاران، تعدیل نیروها، تغییر فرایند و … شود ولی فرد مسئول با زیرکی سعی می کنید کاری کنید که بقیه آسیب نبینند و اعداد گزارش را دست بالاتر نشان می دهد؛ بدین ترتیب شما ورودی نامناسبی برای تصمیم گیری مدیران فراهم کرده اید که باعث می شود تصمیم های اشتباه گرفته شود و تصمیم های اشتباه در نهایت به کل سازمان آسیب خواهد زد.