Menu
نویسنده مطلب : علی نوربخش

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


یکی از دوستان من هم از افراد موفق در رشته الکترونیک هست با اینکه تحصیلات آکادمیک در این حوزه ندارد ولی تخصص ویژه ای در مدارات RF دارد بعضی مواقع نیز با چالش تردید روبرو می شود وقتی که با مشکل جدی مواجه می شود ،که اگر تحصیل آکادمیک درالکترونیک داشت حل مشکل برایش راحت تر بود ولی وقتی به اطراف خودش نگاه می کند که افرادی که سطح بالایی در این رشته دارند و در حل مسئله عاجزند تردید خود را فراموش می کند