Menu
نویسنده مطلب : اردوان قربانی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


یک تجربه از یک دوست موفق یه ذهنم رسید ،

دوستی بسیار موفق در زمینه کار و کسب و زندگی داشتم که از دید من و خیلی های دیگه نمونه انسان کامل بود ولی یک بار که داشت با من در و دل میکرد ( اون موقع ۳۸ ساله بود ) و من ۱۸ ساله بودم. گفت : من همیشه آرزو داشتم موهای سرمو شبیه تو مدل دلر بزنم ولی همیشه بابام میگفت اجازه نداری بعدشم که اجازه داشتم دیگه شرایطم بهم اجازه نمیداد…

واسم خیلی جالب بود یه مرد ۳۸ ساله تو اوج موفقیت و قدرت آرزوش این بود!! همیشه بعد ۱۰ سال هنوز سعی میکنم هواسمو جمع کنم که آرزوهای محالم خیلی جای حسرت تو آینده واسم نذاره .