Menu
نویسنده مطلب : مهدی آقاخانی

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


در فروشگاههای اینترنتی گهگاهی ممکن است کالای ناموجود بفروش برسد

در بعضی از جشنواره ها تعداد این مورد خیلی بیشتر هم میشود

با توجه به اینکه مدیرانی که فقط کمیت ها (صرفا اعداد) رو نگاه میکنند برای بهبود عملکرد نظر هم میدهند …

نتیجه بر آن میشود تا این مورد ها در بخش دیگری بررسی شوند

که باعث میشود کمیت مشکل در این زمینه از ۴۰۰ به ۲۰۰ برسد

ولی در عوض در پروسه ی دیگری این ۲۰۰ مورد بررسی شود

یعنی از مکانی به مکانی دیگر