Menu
نویسنده مطلب : رویا جناب

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


برای من وقت زیادی که بین مسیر منزل تا سرکار میگذشت خیلی کسل کننده و حس بد از دست دادن زمانم بود، تو دو سال اخیر با گوش دادن کتاب های صوتی و فایل های صوتی آموزشی اصلا متوجه گذر زمان، ترافیک، بحث های داخل مترو و خیلی موارد دیگه نمی شوم.