Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حقگو

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


به نظر من ریشه این رفتار در فرصت طلبی و دوم در عدم درک منفعت واقعی … بعضی آدمها هستند انگار همیشه در کمین اند . بجای رفتار مثبت برای فرصت سازی مدام در فکر استفاده از منافع دیگران هستند .
همچنین بعضی ها همونطور که تو متن هم بود دید کوتاه برد دارند و دور اندیشی ندارن . مثل امواج رادیویی برای اینکه موجی تا دورتر رو طی کنه باید فرکانسش بره بالا و این یعنی انرژی بیشتر . تو رفتار آدمها هم این انرژی بیشتر یعنی ارتقا آگاهی و رفتار متعالی که البته از خیلی ها بر نمیاد