Menu
نویسنده مطلب : ماجد قاضی

مطلب مورد بحث:

چقدر ساده به دیگران اعتماد می‌کنید؟ | پرسشنامه تمایل به اعتماد


امتیاز من ۵۳ شد.

به نظر من یکی از مولفه های شخصی که بر روی اعتماد اثرگذار است، عشق به دیگران است.

این رو اضافه کنم این برداشت شخصی خودمه،نمی تونم بگم حتما زیر بنای علمی داره.

غالبا انسانهایی که نسبت به دیگران و اطرافیان و در مقیاس بزرگتر به جامعه علاقه دارند از سطح اعتماد بالاتری نسبت به دیگران برخوردارند.

فاکتور  دیگه ای که بر روی اعتماد موثره مساله توانایی و آگاهی افراد است.

انسانها به هر میزان که برخوردار از آگاهی باشند و یا به واسطه توانایی احساس آسیب پذیری کمتری نسبت به دیگران داشته باشند از سطح اعتماد بالاتری برخوردار خواهند بود.

مساله آگاهی از یک جنبه دیگه هم به افزایش اعتماد به ما کمک می کنه.

اگر توانایی ما به واسطه آگاهی افزایش یابد درک و شناخت ما نسبت به دیگران بیشتر منطبق بر واقعیت خواهد بود.( عدم دانش معمولا  تهدید و ضرر وزیان احتمالی را بیشتر ارزش گذاری می کند)

به عبارت دیگه اگر تهدیدی رو از سمت کسی حس می کنیم، آگاهی و مهارت به ما کمک می کنه که اگر سطح آسیب ( ها) از آن فرد نسبت به ما پایین است نگرانی چندانی نسبت به آن نداشته باشیم.

یکی از بستگان که اطلاعات فنی کاملی نسبت به ماشین داره، خیلی راحت و آسوده ماشین خرید وفروش می کنه.

چونکه هنگام معامله  می دونه اگر ماشین فلان اشکال رو داره با چه میزان هزینه کرد و توسط کدام تعمیرکار می تواند مشکل را برطرف کند.