Menu
نویسنده مطلب : چراغی

مطلب مورد بحث:

تحلیل استراتژیک منابع | محاسبه سود و ارزیابی هزینه


با سلام،
تمرین اول :

در بخش اتوماسیون در شرکت ما، دو تیم کاری وجود دارند:
۱- تیم پروژه :مسئول اجرای پروژه از طراحی تا راه اندازی می باشند.
۲-تیم خدمات به مشتریان: که مسئول رفع ایرادات و مشکلات سیستم های اتوماسیون مشتریان می باشد.

تصمیم گرفته شد که اعضای تیم خدمات بصورت ساعتی برای تیم پروژه نیز کارکنند و در عوض هرگاه تیم خدمات به نیرو نیاز داشت معادل آن را از نفرات پروژه استفاده کند،یا به ازای آن به تیم خدمات هزینه را از بودجه پروژه پرداخت کند.چراکه زمان بیکاری نفرات خدمات در طول یکسال نزدیک ۴۰ درصد می باشد

– از دیدگاه حسابداری ، تغییری حاصل نشده است. حقوق افراد ماهانه ثابت خواهد بود و بودجه پروژه نیز ثابت است حتی اگر در ازای ساعت کاری نفرات خدمات ،تیم پروژه مجبور به پرداخت هزینه شود ،سود تیم پروژه کمتر و سود تیم خدمات بیشتر می شود ولی در نهایت برای شرکت فرقی ندارد.

– از دیدگاه سرمایه گذاری ،نیز تغییری در شرکت ایجاد نشده است و سرمایه گذاری نیز صورت نگرفته،حتی سرمایه گذاری نیروی انسانی نیز انجام نشده است و نیرویهای انسانی جدید استخدام نکرده ایم که در پروژه کار کنند و درآمد و سودی چند برابر حقوقشان به شرکت اضافه نمایند.

– از دیدگاه مدیریت عملیات ،این تصمیم ،استفاده بهتر و بهینه از زمان و امکانات و نیروهای موجود است و درنهایت ممکن است به زود تر انجام شدن پروژه و دریافت سود نهایی پروژه در مدت زمان کمتری گردد.

– از دیدگاه استراتژیک ،این تصمیم استراتژیک نیست ،چرا که اگر تیم خدمات ،مشتریان زیادی ندارد ،شاید این اتقاق برای تیم پروژه هم بیفتدو پروژه های آنها کمتر بشود.شاید کم نمودن تعداد نفرات در تیم خدمات و استفاده از نفرات پروژه برای انجام فعالیت های خدماتی درخواست شده توسط مشتریان، که عموما نظمی هم ندارند بهتر باشد.شاید تقسیم شرکت به دو تیم و داشتن دو سیستم فعالیت و حسابداری جداگانه،هزینه ها را بی دلیل بالا می برد.