Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فرح بخش

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


پایین نگهداشتن قیمت ارز:

جدا از اینکه به غیر از کسب وکارهای خاص با کالاهای ضروری می توانند از این امتیاز استفاده کنند ممکن است تعدادی به صورت مخفی در محل های غیر مرتبط اما با عنوان کسب و کار تعیین شده از به سوء استفاده از این فرصت بپردازند.

هجوم مردم به صرافی ها از شدت نگرانی و اثبات سرمایه خود به ارز برای جلوگیری از افت سرمایه خود.

امکان قطع دسترسی و یا حتی عدم دستزسی دانشجویان و سرمایه گذارانی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از داخل کشور تغزیه می شوند.