Menu
نویسنده مطلب : آمیتیس

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا این تصمیم برای فرار از شرایط موجود بود یا علاقه و هدفی پشت آن بود؟
آیا این موفقیت ارزش چیزهایی که از دست داده ام را داشت؟
آیا این دستاورد مطلوب جامعه و اطرافیانم هست یا خودم هم از آن لذت میبرم؟
آیا واقعا میخواستم مهاجرت کنم یا فقط میخواستم از شرایط موجود فرار کنم؟
آیا من واقعا این رشته را میخواستم یا بخاطر اسم دانشگاه آن را انتخاب کردم؟
آیا این راه علاقه من بود یا صرفا مسیری بود که به اجبار در آن قرار گرفتم؟
آیا واقعا احساس موفق بودن دارم یا صرفا یک نقاب است؟