Menu
نویسنده مطلب : رضا سلیمانی

مطلب مورد بحث:

آلن دوباتن - آیا انسان روزهای بهتری پیش رو دارد؟ (بخش دوم)


با توجه به کتابهایی که از آلن دوباتن خوندم فکر نمی کنم بتوان بهش بدبین گفت، بلکه او دنبال راه هایی فلسفی برای زندگی کردن و پذیرش بهتر ناملایمات زندگی است.

اما نباید دغدغه های وجودی انسان را که دوباتن از آنها نام می برد (خصوصا بیماری و مرگ) را ساده انگاشت و فکر کرد با پیشرفت تکنولوژی ما هم از این نگرانی ها خلاص خواهیم شد. زیرا این نگرانی ها تشکیل دهنده ی لایه های عمیق درونی وجود ما می باشند.