Menu
نویسنده مطلب : ابوذر تراز

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره تصمیم گیری


به نظر من در ابتدای کار اینجا دوتا مسئله وجود داره که فارغ از نوع تصمیمی که    سوزن بان ممکنه بگیره و طبعات ان مسئله اینه که به طور کلی این سوزن بان تصمیم می گیره در نهایت یا نه !چون معمولا در این بزنگاه ها کار راحته اونه که کلا خودت رو کنار بکشی چرا که فوبیای تصمیم گیری در این موارد حساس که پای اخلاقیات مطرحه به حداکثر خودش می رسه
اما با فرض متعهد بودن این سوزن بان فرضی که استعاره ای است از خود ما در بزنگاه های زندگی عاملی که به نظر من خیلی تعیین کننده است نوع دید ما از حیث زمانی است که اگر بلند مدت به قضیه نگاه کنیم و فرض رو بر این بزاریم که این اتفاق ممکنه دوباره تکرار بشه قانون می تونه راه گشا باشه چون تحقیقات میگه در ذهن ما معمولا  گرفتن یک چیز بیشتر اثر می زاره تا دادن و شاید این اتفاق تلخ فارغ از بار احساسی اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشه در آینده و جلوی اتفاق بعدی رو بگیره

در آخر این نکته رو هم فراموش نکنیم که براساس گفته جناب شعبانعلی دراین مورد ما نمی تونیم شرایط رو تغییر بدیم و مثلا بچه ها رو آگاه کنیم از وجود قطار و زمان لازم برای نجات اون ۸ نفر وجود نداره مگرنه معمولا ذهن ما میره سمت راه حل هایی که نه سیخ بسوزه نه کباب راه هایی که در اون معمولا همه چیز بخوبی تموم می شه ولی فکر کنم در واقعیت هم راه های وسط معمولا کمتر وجود داره