- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا این موفقیت از آن من است یا دیگری؟

آیا بهتر نبود هزینه کسب این موفقیت را در راه دیگری مثلا کسب موفقیتهایی از جنس دیگر صرف می کردم؟

آیا برای رسیدن به این نقطه هزینه های گزاف نپرداخته ام؟

 

اغلب آسون تره که به عقب نگاه کنیم و اشتباهاتمونو ببینیم اما حتی همین امروز هم نمی تونیم با وجود تجربیات گذشته تصمیم های کاملا بهینه بگیریم. در واقع هر قدر تجربه بیشتر می شه بازی زندگی هم پیچیده تر می شه و ما در هر لحظه برای اون لحظه خام یا کم تجربه ایم