Menu
نویسنده مطلب : مائده مقدم

مطلب مورد بحث:

کتاب شهریار ماکیاولی از نگاهی دیگر


نمیدونم این قیاس چقدر می تونه درست باشه،

اما موضوعی که با خواندن این مطلب به ذهنم تداعی شد، بحث سایه های شخصیتی در روانشناسی یونگ بود. سایه قسمتی از شخصیت ما ست که دوست نداریم کسی آن را ببیند و تلاش می کنیم که از همه پنهان اش کنیم. در حالی که کنترل قسمت اعظمی از رفتار ما را در دست دارد.

مرجع علمی خاصی را ندیدم که به این موضوع اشاره کنه، اما به نظرم همان طور که در سطح یک فرد سایه شخصیت داریم، در سطح جامعه هم سایه جامعه داریم و کاری که ماکیاولی انجام داده این بود که دقیقا به همین قسمت های سایه در جامع اشاره کرده است.