Menu
نویسنده مطلب : سمیه قجاوند

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم


یکی از مشکلات اساسی این است که مشتری مداری به معنای واقعی کلمه وجود ندارد ، ابتدا برای جذب یک مشتری جدید تبلیغات بسیاروگاها غیرواقعی وفراتراز توان سازمان صورت می پذیردکه حتی نیمی از این تعهدات بعداز انعقاد قرارداد عملی نخواهد شد واین باعث آزردگی وسلب اعتماد مشتری خواهد شد. درمرحله بعد وقتی مشتری خریدش نهائی وپول از مشتری گرفته شد مشتری به حال خود رها می شود وهیچ گونه خدمات پس از فروش مطلوبی که مشتری ترغیب به ادامه همکاری شود وجود ندارد اینجاست که مشتری دچار دلزدگی شده و احتمالا برند دیگری را جایگزین خواهد کرد . در واقع رمز موفقیت کسب و کارها دراین است که هر چه بیشتر درتبدیل مشتری به مشتری وفادار کوشا باشند.

تجربه من از این تمرین : به موضوع بسیار مهم وآموزنده ای اشاره کردید ممنون .  بعد از نوشتن متن برای بار دوم ودوباره اصلاح کردن متن دوم ، تونستم درغالب جملات کوتاهتر و روان تر مطلب را بیان کنم .