Menu
نویسنده مطلب : جمال

مطلب مورد بحث:

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها


نمره آزمون آنلاین سایت XRite : صفر

استعداد تشخیص و تفکیک رنگها را قبلا تا حدی با به وجد آمدن از ست کردن رنگ در لباسها، اتاق ، محیط پیرامون و لذت بردن  از زیبایی رنگهای طبیعت حین عکاسی میدانستم ، چند سال کار مرتبط با طراحی و چاپ باعث شد که این استعداد قدری به توانمندی تبدیل شود، بطوریکه در نگاه  به هر چیزی آنقدر جزئیات ریزی از قبیل رنگ، جنس ، کیفیت و … را میبینم که اطرافیان هم متوجه این ریزبینی میشوند، همیشه هنگام خرید لباس ماتریال و رنگ پیراهن ، از نظر مرغوبیت و ماندگاری رنگ و حتی کیفیت دوخت را متوجه میشوم، نوشته روی قوطیها، برچسبهای اصلی و تقلبی را با کوچکترین نگاه تشخیص میدهم، حتی با دیدن اسکناس و لمس جنس آن پی به اصل یا تقلبی بودن آن میبرم.

در مورد کاربرد کم رنگ در جامعه ما، این موضوع بیشتر به فرهنگ ، عرف و ارزشهای تحمیل شده جامعه به فرد و از همه مهمتر محدودیتها و مرزهایی که ما در ذهن خود برای خود ایجاد کرده ایم برمیگردد.

برای کشف حقیقت نیازمند گام نهادن ،به آن سوی  مرزهای ذهنیمان هستیم.

بیایید از چیزهای کوچک شروع کنیم.