Menu
نویسنده مطلب : سارا عادلی

مطلب مورد بحث:

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما


کمال گرایی بسیار بسیار موجب ناشادی من شده، هیچوقت از خودم و کارهایی که انجام دادم راضی نبودم… حتی زمانی که کیفیت کارهام از استاندارد هم بالاتر بوده!!!
وقتی نتیجه اهمال کاری رو در برنامه های خودم دیدم تصمیم گرفتم دیگه هیچوقت اینکارو نکنم و زمانی که میتونم وظیفه ای رو به انجام برسونم سریع انجام میدم، بعد از این تصمیم شرایط خیلی بهتر شده