Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

پاسخ بیش از حد در رفتار سیستم ها (Overreaction)


مثالی که به ذهن من میاد خیلی از ابزار‌هایی هست که ابتدا هدف از ساخت اون‌ها فقط کاربرد‌های نظامی بوده اما بعد از مدتی وارد زندگی مردم عادی شده و این ظرفیت نظامیِ ایجاد شده، باعث تسهیل امور غیر نظامی‌ هم شده.

مثل زبان برنامه نویسی C یا شبکه‌ی Tor