Menu
نویسنده مطلب : محمد حسین قاسمی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


با عرض سلام به خانواده متمم و محمدرضا عزیز

تو این چند سال درگیر یه موضوع بسیار مهم در شرکت هستیم و اون هم همین موضوع است که مدیران چگونه موفق  باشند و به لغتی برخورد کردم با نام engagement تفسیر های مختلفی از این لغت پیدا کردم و هر کسی معانی و تفاسیری برای این لغت ارائه میداد که یکی از معلمین بنده یه تفسیر بسیار زیبا از این لغت کردند که موضوع حرفم می باشد.

ترجمه ایشان همان معنای نامزدی بود و لی تفسیر ایشان از نامزدی درگیری جسمی و روحی و عاطفی بود و فرمودند که اگر کسی در کار هم بتواند خود را با کار نامزد کند و این درگیری را در خود ایجاد کند بسیار موفق خواهد بود. و یا به قول محمد رضا عزیز بتواند  در ابتدا توجه  و بعد از آن مرکز توجه و در آخر تمرکز  را جلب نماید موفق خواهد بود.

این سخن محمدرضا عزیز در سمینار رفتار شناسی ملکه ذهنم شده که تنها چیزی که در این دنیا ذی قیمت است  هنر توجه کردن  می باشد و تنها چیزی که قابل خریداری کردن نمی باشد همین موضوع است. به نظرم یکی از رازهای موفقیت همین موضوع است.

تفسیر دوم از این لغت نیز بحث مشارکت آفرینی است، به نظرم مدیر موفق است که بتواند در افراد حس مشارکت آفرینی ایجاد کند.

به نظرم یکی از موضوعات بسیار مهم برای موفقیت مدیران استفاده از پاداش های درونی natural rewards به جای پاداش های بیرونی Extrinsic rewards، پاداش های بیرونی بیشتر به مادیات بر می گردد ولی پاداش های درونی مسائل بسیار مهم تر از مادیات از قبیل لبخند زدن، تشکر و قدردانی، احترام و غیره می باشد که به نظرم اگر به این موضوع توجه گردد و به عنوان بک عادت کوچک  انجام گیرد بازخورد بالایی خواهد داشت.

امیدوارم آموزنده باشه