Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر شیری پور

مطلب مورد بحث:

طراحی پیام تبلیغاتی - کدام متقاعدکننده تر است: پیام یک وجهی یا پیام دو وجهی؟


من چند روز پیش برای طراحی یک پیام تبلیغاتی به یک آژانس تبلیغاتی سر زدم یکی از اولویت هایم علاوه بر خلاقیت و کیفیت قیمت مناسب طراحی یک کاتالوگ بود.
شخصی که با ما صحبت میکرد در نهایت به این نتیجه رسیدیم کیفیت و خلاقیت خوبی را در طراحی می تواند به کار برد اما در میان پرزنت ایشان فرمودند ما مدعی نیستیم قیمت ما از همه بهتر است اما معتقدیم طراحی ما و خدمات ما یکی از بهترین هاست و سابقه ما هم این امر را تصدیق مینماید
به نظر من مهم این است که اولویت برای مخاطب چه چیزی باشد شاید اولویت مخاطب همان نکات منفی است ، من هم با شنیدن این موضوع کمتر راغب بودم با ایشان قرارداد ببندم ، و فقط در پایان گفتم باید با مدیر مالی شرکت جلسه بگذارم و با ایشان مشورت کنم، در صورتی که تمام اختیارات را داشتم، شاید مخاطبین بعضی أوقات با اینکه میتوانند به یک پیام پاسخ مثبت دهند به خاطر نکات منفی که از اولویتهایشان بوده ، تردید کرده و بهانه آورند
یک پیام دو وجهی که این روزها آگهیش را زیاد میشنوم ، پدیده شاندیز و دوباره به کار افتادنش است اما نمیدانم چقدر مؤثر است بعد از آن رسوایی ها، برخی موضوعات به سختی از ذهن مخاطب بیرون میرود، اگر مخاطب قبلا از محصول استفاده کرده و از نکات منفی آن بسیار متضرر گردیده است ممکن است به دوستان و اطرافیان هم تبلیغات بد دهان به دهان کرده باشد و پاک کردن چهره بد محصول با گفتن اینکه دیگر حتی نکات منفی وجود ندارد ، سخت باشد.
با تشکر