Menu
نویسنده مطلب : حسن پیوسته گر

مطلب مورد بحث:

درباره تناسب شاخه و ریشه


محمد رضای عزیز … حالا که این نوشته زیبا رو گذاشتی شدیدا این حس به من دست داده که ریشه ی بدون شاخه هستم . سه سال است که همراه شما ( و مطالعات متعدد جانبی ) در حال گسترش دامنه مهارتهای خود کرده ام و هنوز فرصتی برایم ایجاد نشده که از آنها استفاده کنم . فکر کنم که سال ۹۵ سال خوبی باشد که شروع به شاخه پراکنی و ایجاد سایه برای هم نوعان خودم کنم