Menu
نویسنده مطلب : امین

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


بیشترین ارزش افزوده در خریدهایی که من کردم فکر میکنم به مواد غذایی میرسه. این صنعت در اشکال مختلفی در زندگی ما حضور داره.  علاوه بر اینکه خود غذا خوردن یک نیاز اساسی و پایه است و کف هرم مزلو قرار گرفته.

وقتی ما به یک رستوران میریم ممکنه اون رستوران باعث ایجاد یک تجربه جدید برای ما بشه. شاید بگید رستوران صنعت خودش رو داره و صنعتش متفاوت هست از مواد غذایی اما نهایتا رستوران هم سودش رو بصورت معمول از ارزش افزوده مواد غذایی داره در میاره.

به اصطلاح کافه گردی دقت کنید. خود این اصطلاح به اندازه کافی موید این حرف هست که رفتن به یک کافه یا رستوران میتونه یک تجربه و احساس خوشایند و جدید ایجاد کنه.