Menu
نویسنده مطلب : مهدی آقاخانی

مطلب مورد بحث:

روایت داستانی و روایت عددی از مدل کسب و کار


نوکیا برای من بهترین  مثال بوده

زمانی که هنوز خیلی ها از سیمبین و اجرای همه ی اپلیکیشن ها (+جاوا) تعریف می کردند، شکست خورد.

قطعا ایراد از سمت روایت عددی نبوده چرا که مدت ها پرچم دار فروش موبایل بوده و تو این مدت سیاست سازی هم می کرده ولی به خاطر عدم تغییر و نوآوری در محصول، یکی از بزرگترین تجربه های شکست رو رقم زد.