Menu
نویسنده مطلب : مرتضی نجفی

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


برای من مورد اول بیشتر مصداق داشت. بیشتر از اینکه به فکر شکستن این قانون باشم، مواظب هستم که چهار مورد دیگر پررنگ نشوند.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟