Menu
نویسنده مطلب : محسن هدائی منفرد

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


من در مورد رقابت یه نظریه مورد حمایت دارم که بهتره با گذشته خودم رقابت کنم چون اینجوری یه ملاک خوبی هست برای سنجیدن وضع الانم .

نکته ی دیگه ای هم که هست اینه که رقابت با خودم هم احتمال برد هست هم احتمال باخت . میشه فهمید الان در حال پسرفت هستم یا پیشرفت .

از طرفی گاهی نظریه مورد استفاده ام این هست که حالا بعضی وقت ها وضع خودمو با همکارام مقایسه کنم ببینم از اون ها جلوترم یا عقب تر . بعد بعضی وقت ها میرم تو فکر که از بقیه فامیل چی ؟ از اون ها هم زندگی بهتری دارم یا خیر . با توجه به اینکه این مقایسه اسیب زننده است ولی گاهی وسوسه میشم یا گاهی ناخوداگاه میبینم در حال استفاده از این نظریه هستم .