- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم پورآدینه

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا برای تغییر شغل ویا ورود به کسب و کار دیر نیست؟ در صورتی که در حال حاضر شاغل هستم و درآمدی ثابت و متوسط دارم.

آیا یک زندگی متوسط داشتن و از دید دیگران خوب، کافیست و یا باید به افکار خود برای راه اندازی کسب و کار خود اهمیت داد ؟

آیا کسب و کاری که نمی دانم چیست ولی دوست دارم بر اساس اعتماد بنفس و توانایی هایی که از خود سراغ دارم را راه بیاندازم ؟