Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

کسب و کار نوپا و کارآفرینی پاره وقت


سلام

بعضی مواقع هدف از ماندن در کار اول پشتیبانی کارآفرینی موقت نیست بلکه حفظ موقعیت اجتماعی و پرستیژ می باشد.

من کسی را سراغ دارم که با داشتن داروخانه و کسب و کار خوب ، همچنان کارمند بودن خود را به عنوان محقق در یک شرکت حفظ کرده بود و هدف از این کار صزفا بخاط ارتباط با سازمانها ، شرکت ها و … در جایگاه محقق بود. در حالیکه باید فرد دیگری را برای امور داروخانه باید استخدام می کرد.