Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


خیلی از دوستان من تو دوران دبیرستان با درس ریاضی مشکل داشتند و با وجود اینکه تلاش هم می کردند به نتیجه دلخواه نمی رسیدند به نظر رویدادی که آن ها در این مقطع با آن مواجه شده بودند، روند چندین ساله رو از دوران ابتدایی طی کرده بود.

به همین خاطر بود که امروز صبح رفتم سایت یکی از انتشارات معتبر و یک کتاب کمک آموزشی ریاضی برای یکی از بچه های فامیل سفارش دادم. چون می دانم که تا این روند به یه رویداد تلخ منجر نشده باید جلوی آن را گرفت.