Menu
نویسنده مطلب : یاسین ولی

مطلب مورد بحث:

کارها و عادت های خوب روزانه برای زندگی بهتر


* هفته ای یکبار با خریدن یک شاخه گل رُز از زحمات همسرم قدردانی میکنم.

* هر روز صبح در مترو و اتوبوس، تا قبل از رسیدن به محل کارم کتاب صوتی گوش میکنم تا همیشه در حال مطالعه باشم.

* همیشه یک بطری آب روی میز کارم میگذارم تا با نوشیدن آب عملکرد مغزم کاهش نیابد.

* برای جلوگیری از گردن درد، صفحه مانیتور یا لپ تاپ را تا سطح چشمم بالا می آورم.

* در راه برگشت از محل کار تا منزل موسیقی بی کلام گوش میدهم.

* در مواجهه با افراد سعی میکنم با اشاره به نقاط مثبتشان به آنها انگیزه و انرژی بدهم و میدانم که روزی این انرژی به خودم برخواهد گشت.

* پس از مدت ها، تعارف و رودربایستی را کنار گذاشتم و نه گفتن را یاد گرفتم. البته سعی میکنم به کارهایی نه بگویم که اولویت های خودم را جابجا میکنند.