Menu
نویسنده مطلب : ابوذر تراز

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


توجیه ازآندست مسائلی است که هروقت سراغمان آمد باید حتما توقف کنیم و درنگ !چون اگر افسارش رها شود این قابلیت را دارد که همه خوبی ها و بدی ها رادر هم بیامیزد که در موارد زیادی هم در مورد ما ایرانیا صادق است انگار ما مردم ایران که قاطبه غذایمان از روزگار دور آش بوده ودوست داریم همه چیزها رو مثل آش یه جورایی مخلوط کنیم  (استعاره آش برگرفته از مقاله نقد سایت متمم یاور مشیرفر عزیز در ویرگول است ) و انگار ما استاد تصمیم با سیستم یک و تحلیل که چه عرض کنم توجیه با سیستم دو هستیم که اگر نخواهیم این موضوع رو در همه رفتار ها بسط دهیم حداقل در رفتار های اجتماعی ما  کاملا صادقه و آنچه به قول محمدرضای عزیز ازش می شه تحت عنوان شور حسینی یاد کرد که قظعا این میزان از جوگیری رو فقط می شه در ایرانی ها سراغ گرفت چه در انتخابات هاچه در حوادث طبیعی چه در جریان گرانی های اخیر و جریان طلا ارز رفتار گله ای که فکر نمی کنم نمونه اش را کمتر می توان در جایی سراغ گرفت و البته توجیهات و سفسطه هایی که از هرکس که سوال کنی می تواند یک ساعت برایت توضیح دهد در این که ما مردم احساس و شور حسینی هستیم که فکرنمی کنم کسی شک داشته باشد و این موضوع سبقه تاریخی دارد و از دیر باز وجودداشته اما فکر می کنم اگر از توجیحاتمان کم کنید اوضاع کمی بهتر خواهد شد چرا که توجیح مثل آبی بر آتش کار اشتباه خواهد بود