Menu
نویسنده مطلب : محسن نوری

مطلب مورد بحث:

آشنایی با سبک گزارش نویسی توصیفی


داشتن نگرش سیستمی و استفاده از ابزارهای مختلف برای نمایش این نگرش در گزارش به نظرم میتونه خیلی مفید باشه.
نگرش کل به جزء و دسته بندی مطالب یکی از این روشهاست. کشیدن نقشه ذهن میتونه به صورت تصویری دید کلی از گزارش برامون داشته باشه.
هرچند که قرار نیست تحلیلی توسط ما صورت بگیره اما میشه آمار رو به جای گفتن عدد در نمودار رسم کرد.
در جایی که در مورد فرایندها داریم مینویسیم میشه فرآیندها رو به شکل فلوچارت رسم کرد و سایر مدلها و ابزارهایی که هرچند تحلیلی به گزارش اضافه نمیکنه اما میتونه به مدیر یا تحلیلگر کمک کنه که کارش با سرعت و دقت بیشتری انجام بشه