Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا معاشرتی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


“انجام نشده‌ها” اغلب باعث “انجام نشدن‌ها” می‌شوند.

تجربه نامناسبی که از انجام نشده‌های گذشته داریم مانعی است برای رسیدن به هدف‌های حال و آینده.

باید تکلیف آنها را روشن کنیم و بپذیریم که شکست “لازمه” زندگی است نه “مانع” زندگی.