Menu
نویسنده مطلب : الهام تاجدینی

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


به نظر من تصویر اول داستان گرفتاریهای زندگی امروز همه ما است،مدیران ومسئولانی که حرف و فکر مشترک ندارند،یک روز خیابانی با هزینه زیادی اسفالت میشود فردای ان روز نهادی دیگر تصمیم به کندن ان میکند اتفاق اشنا در اکثر خیابانهای شهرمان که علاوه بر مشکلات ترافیک والودگی های صوتی هزینه های زیادی هم دارد، به تعبیر دیگر می شود گفت هر کس ساز خودش را میزند.

تصویر دوم برای من غم خاص دارد،خیلی ازاشتباهات تکراری را هر روز انجام میدهیم  که شاید ریشه اش در باور های دست وپا گیر وغلط باشد

که زندگی را برایمان سخت میکندکارهایی صرفا از روی عادت وبدون فکر به اینده، هرچه میکشیم از کرده ی خودمان است.

تصویر سوم به نظرم ادم های فرصت طلبی را نشان میدهد که برای رسیدن به هدفشون هر چند اشتباه  دست به هر کاری میزنند  وجماعتی نادان بدون هیچ اعتراضی ودر کمال رضایت به اواجازه  سواستفاده را می دهند.