Menu
نویسنده مطلب : امیرحسین کامیابی

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای برنامه ریزی (Plan to Plan)


برداشت من از این درس این بود که اگر در مورد کاری بدون داشتن تجربه‌ای ملموس، اقدام به برنامه ریزی برای آن کنیم، در بسیاری مواقع احتمالا برنامه های ما شکل رویایی به خود خواهند گرفت و چنین برنامه هایی احتمالا به دور از واقع بینی خواهند بود. با تجربه  کردن برخی کارها، هرچند در مقیاس کوچک، می‌توانیم ارزیابی دقیق‌تری نسبت به انرژی و تواناییهای خود پیدا کنیم و بر اساس آن برنامه ریزی‌هایی انجام دهیم که شانس اجرا شدن بیشتری داشته باشند. چنین اقداماتی می‌تواند در بلندمدت حس ما را نسبت به برنامه ریزی بهتر کند.