Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

انضباط شخصی | نظم شخصی یا نظم درونی چیست؟


آشپزی کردن را در حد این که بتوانم غذای سالم ساده‌ای درست بکنم، بلدم. اما معمولا غذا درست نمی‌کنم. یا غذای سلف دانشگاه را می‌خورم یا غذا از بیرون می‌گیرم و چون غذایم زیاد نیست، همان یک وعده غذای بیرون، را در دو وعده می‌خورم.

مدتی پیش بود که در راستای سالم‌تر زندگی کردن تصمیم گرفتم که خودم غذا را درست کنم. تصمیمی که در شرایط من، کاملا غیرمنطقی بود.

با توجه به برنامه‌ی روزانه‌ام، نتیجه‌اش این شد که باز هم از بیرون یا سلف، غذا را می‌گرفتم و فقط این دفعه هنگام خوردنش، علاوه بر حسِ بدِ ناشی از ناسالم بودن، حس بدِ شکستنِ قرارم با خود نیز، به آن اضافه شده بود.

از همان ابتدای کار، بهتر بود که به اقدام دیگری فکر می‌کردم. اگر هدف سالم‌تر زیستن باشد، روش مناسب‌تر این بود که مجموعه‌ای از اقدام‌ها (درس مرتبط در متمم) را بررسی می‌کرده و یکی دیگر را که با برنامه‌ی روزانه‌ی من سازگارتر است، انتخاب می‌کردم.