Menu
نویسنده مطلب : امیرجواهری

مطلب مورد بحث:

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها


فروشگاه  پوشاک سوبسید در سربندر را بخاطر شناختی که از این مجموعه دارم معرفی میکنم.

با توجه به اینکه  این فروشگاه در محلی غیر معمول(داخل یک کوچه) قراردارد ولی توانسته است با رعایت اصول بازاریابی ومشتری مداری تعداد زیادی مشتری ثابت داشته باشد.

صاحب این فروشگاه با استفاده از خرید زیاد(مخصوصا در زمانهای رکود)با قیمت خیلی پایین از تولیدکنندگان  وهزینه های پایینتر نسبت به رقبا وهمچنین در نظر گرفتن سود مشخص(پایین تر از عرف)،توانسته است مزیت رقابتی عالی نسبت به رقبا برای خود ایجاد کند بطوریکه بعضی از مشتریان این فروشگاه حتی از شهرهای اطراف صرفا برای خرید از این فرشگاه به این شهر می آیند.

باتوجه ادامه سیاستهایی مثل پایین نگه داشتن هزینه ها،خرید نقدی و زیر قیمت از تولیدکنندگان ومشتری مداری احتمالا این ارزش افزوده پایدار خواهد بود.