Menu
نویسنده مطلب : سمیه

مطلب مورد بحث:

رهایی از مهرطلبی | برنامه ۲۱ روزه پیشنهادی هریت بریکر (هفته اول)


۱) من گاهی میتوانم برخی از خواسته های معقول اطرافیانم را به جا بیاورم.

۲)اگر اطرافیانم از من کمک بخواهند در حد توانم ( و نه بیشتر) حاضرم به آنها کمک کنم.

۳)من نمیتوانم همیشه حلال مشکلات خودم و خانواده ام باشم .

۴)گاهی اوقات من حوصله هیچ چیز و هیچکس را ندارم بنابراین همیشه نمیتوانم مهربان باشم.

۵)اولویت را باید به خودم اختصاص دهم .

۶)من میتوانم گاهی پاسخ منفی هم بدهم.

۷)گاهی میتوانم در خواست بقیه را رد کنم.

۸)من هم مثل بقیه مردم گاهی احساسات منفی را در چهره ام نشان میدهم و نمیتوانم همیشه شاد بنظر برسم.

۹)همه مردم را نمیتوانم راضی نگهدارم.

۱۰)گاهی باید برای حل مشکلاتم از بقیه هم کمک بگیرم.