Menu
نویسنده مطلب : سمانه میرزامحمدی

مطلب مورد بحث:

متمم را برای بهبود کیفیت زندگی شخصی می‌خواهم


سلام

من این روزها به شدت درگیر تصمیم گیری و هدف گذاری برای آینده هستم، که باعث سردرگمی بیش از حد من شده اند

اینکه باید هدف و برنامه داشت خیلی خیلی مهم هستند ، باید برنامه و مسیر راه مشخص باشند تا بدانی چطور گام برداری

در حال حاضر نمیدانم از زندگی چه می خواهم!!!!!