Menu
نویسنده مطلب : مهسا خ

مطلب مورد بحث:

قورباغه‌ای که حافظ می‌خواند:‌ یک نکته کلیدی در پرورش کودکان باهوش


– یکی از آشنایان، دختر کلاس اولیش را به یه مدرسه دو (سه) زبانه فرستاده است. همزمان با خواندن و نوشتن فارسی، انگیسی و فرانسه هم بهشان آموزش داده می شود و تمام درس های دیگر هم مثل ریاضی با هر سه زبان کار می شود. برای این که همه این آموزش ها را داشته باشند ساعت های طولانی بچه ها را در مدرسه نگه می دارند و حدود ساعت چهار تعطیل می شوند. به نظرم این حجم آموزش برای یک بچه هفت ساله فوق العاده زیاد هست و ممکنه بعد از مدتی از هر نوع آموزشی زده شود.

– مهارت هایی که تا قبل از ۱۸ سالگی ام جایشان را خالی می بینم : مهارت های ارتباطی (از جمله دوست پیدا کردن، توانایی نه گفتن) ، تصمیم گیری، حل مساله، مهارت مواجهه با شکست و از همه مهم تر عزت نفس است.