Menu
نویسنده مطلب : رقیه بهرام‌پور

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


سلام

ربات‌هایی که پاهایشان مثلث روی یک راس دارد، از بتا هستند؛ به عبارتی آن‌هایی که پاهای نوک تیز مثلثی دارند.

در یک نظر آنقدر رنگ‌ها با هم ارتباطی نداشتند؛ در مورد رنگ های مشابه یا مکمل، حضور ذهن نداشتم اما با کمی دقت می‌توان گفت که از لحاظ هندسه ی بدنشان، شباهت چندانی با هم ندارند جز در پاها ؛ همه آلفایی‌ها کف پاهایشان صاف است اما اهالی بتا کف پای نوک تیز دارند.