Menu
نویسنده مطلب : محمد پورملک

مطلب مورد بحث:

بخشی از تاریخچه آمازون - پیشنهاد هاروارد: آمازون را بفروش و خلاص شو


به نظر میرسه یکی از بزرگترین رازهای انسان های موفق متمرکز بودن اونهاست.

هنر اونها دیدن جزئیات و تفکیک اونها از هم هست. گاهی ما هم فکر می کنیم تمرکز داریم، ولی چون هنر دیدن جزئیات را نداریم در واقع تمرکز چندانی هم نداریم.