Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

استعداد و توانایی خواندن سریع و سرعت درک تصویری بالا


من و برادرم هر دو استعداد گرافوریا داریم ولی اون بیشتر از من ..

به نظر میاد اسکنی که اون از یک کتاب میگیره خیلی سریعتر از من اتفاق میفته و خیلی زودتر می تونه چیزی رو که از کتاب فهمیده رو بیان کنه و وارد بحث بشه ..

در محیط کار همکاری داشتم که استعداد گرافوریا خیلی پایینی داشت با اینکه سابقه کار بیشتری داشت باید همه چیز رو می نوشت و عددها رو سه تا سه تا جدا میکرد تا بخونه ..و خیلی دیر باور میکرد که عددی که خوندم درست بوده ..

اما اون تو کارش موفق بود چون سالها تلاش کرده بود گرچه استعدادش رو نداشت.