Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


فروش گل می تواند آنالوگ میوه فروشی باشد چرا که هر دو محصولی دارند که عمر کوتاهی داشته و زمان کوتاهی برای فروش آن دارند و سرعت عمل فاکتور تعیین کننده در موفقیت آنها است.

رابطه فرد با بیماری اش مانند رابطه با پدر یا مادر یا حتی فرزند ناهنجار است. در عین ناراحتی هایی که رابطه برای فرد به وجود می آورد ازبین رفتنی نیست و همیشه باید برای کنار آمدن و به صلح رسیدن با آن تلاش کرد.