Menu
نویسنده مطلب : ط شیری

مطلب مورد بحث:

نشانه های عزت نفس پایین | حساس بودن بیش از حد به حرف و نظر دیگران


قبل از اینکه به این درس از کارگاه عزت‌نفس برسم با دوستم صحبت می‌کردم و بحث نقاط ضعف شد که به من گفت تو بیش از حد زود‌رنج هستی من نمی‌دانستم که این هم بخاطر ضعف من در عزت‌نفس هست و این نشان می‌دهد سنسورهای من در برابر جزئی‌ترین تهدیدها هم خیلی حساس هستند.

برای فرار از تهدیدهای محیطی ترجیح می‌دهم از محیط‌هایی که زیاد سنسورهایم را تحریک می‌کند دور باشم یک جور فرار و قطع رابطه.

اغلب مواقع تشویق‌ها خیلی کمتر رویم تاثیر گذاشته‌اند تا برخوردهای نامطلوب. ممکن است در یک زمان هم تشویق بشوم و هم نقد ولی اینقدر که انتقادات اثر مخربی بر روی من دارند تشویق‌ها حالم را خوب نمی‌کند.